O nama

Ko smo i cime se bavimo ?

O Firmi


Od početka svog rada ARI FRUCT ulaže maksimalne napore da zadovolji svetske standarde i kriterijume u proizvodnji i preradi hrane. U skladu sa tim implementirani su i sertifikovani sledeći standardi: IFS, GLOBAL GAP i BRC. Kontinuirano unapređenje i modernizacija procesa proizvodnje, skladištenja i transporta proizvoda su garancija kvaliteta proizvoda koje nudimo.

Dobijeni sertifikati su naša prednost, ali i obaveza da i u narednom periodu sačuvamo, ali i unapredimo kvalitet kako finalnog proizvoda, tako i samog procesa proizvodnje.

Osnovna delatnost preduzeća je otkup i prerada jagodičastog voća.Preduzeće raspolaže kapacitetima za preradu d/z maline u količini od 1.600 tona, s tim sto godisnje preradi voca u kolicini od 3.500 tona Objekati su napravljeni po najzahtevnijim standardia EU kako bi se dobili svi potrebni sertifikati za izvoz jagodičastog voća.

 

Predstavlja kompleks od 2.000 m2 i sastoji se od:
- Predprostor za podhladu i pripremu voća za duboko zamzavanje
- 2 tunela za duboko zamzvanje voća kapaciteta 50 tona/24h
- 1 podhlade kapaciteta 70 tona
- 3 komere za lagerovanje robe ukupnih kapacieta 1.600 tona
- u objekat je instalirana adekvatna oprema za podhladu i duboko zamzavanje

 

Lokacija objekta je selo Donja Kravarica na teritoriji Opštine Lučani. Sa stanovišta proizvodnje i prerade, geografske lokacije može se smatrati idealnom jer se nalazi u neposrednoj blizini značajnih zasada maline, i u neposrednoj blizini Arilja, Lučana i Požege, odnosno područija na kojima je malina glavna poljoprivredna kultura, što omogućuje konntinuriano snadbevanje kvalitetnom malinom. Ručno ubrano voće se doprema do hladnjače vozilima koja služe samo za tu namenu. Dopremljeno sveže voće prima tehnolog i vrši kvalitativan i kvantitativan prijem. Prema planovima prijemnog kontrolisanja tehnolog uzima uzorke voća, šalje ih na analize i identifikuje poreklo robe zbog obavezne “procedure sledljivosti”.


Naš cilj


Naš glavni cilj je da se zadovolje potrebe kupaca isporučujući proizvode vrhunskog kvaliteta,takođe cilj nam je da razvojem kvalitetnih i zdravih proizvoda usaglašenih sa svetskim standardima i propisima stalno poboljšavamo poziciju hladnjače na globalnom nivou.

Rukovodstvo i svi zaposleni Hladnjača ARI FRUCT d.o.o.se trajno obavezuju da zadovolje zahteve i očekivanja svojih korisnika, obezbeđenjem kvalitetnih i zdravstveno bezbednih proizvoda i smanjenjem uticaja na životnu sredinu.

Ari fruct mora, na svim trzistima, postati sinonim za kvalitet, bezbednost i higijensku ispravnost proizvoda.