Prerada

maline


Prerada maline


Ručno ubrano voće se doprema do hladnjače vozilima koja služe samo za tu namenu. Dopremljeno sveže voće prima tehnolog i vrši kvalitativan i kvantitativan prijem. Prema planovima prijemnog kontrolisanja tehnolog uzima uzorke voća, šalje ih na analize i identifikuje poreklo robe zbog obavezne “procedure sledljivosti”. .


Prerada maline - Foto galerija